REATESTARE PROFESIONALĂ

 

REATESTARE PROFESIONALĂ

 
 

În conformitate cu prevederile art. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea OAMGMAMR, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care un asistent medical generalist, o moașă sau un asistent medical nu își exercită profesia efectiv, legal și neîntrerupt pe o perioadă de cel puțin un an, în ultimii 5 ani de la data absolvirii studiilor care atestă formarea în profesie, vor fi reatestați, în vederea reluării activității.

Conform Hotărârii nr. 18 / 19.06.2018 coroborată cu Hotărârea nr. 33 / 06.12.2018, în vederea exercitării profesiei, asistentul medical generalist, moașa sau asistentul medical trebuie să facă dovada că nu a avut o întrerupere în exercitarea profesiei mai mare de 4 ani anterior datei solicitării Avizului anual și/sau Certificatului de membru, după caz.

Pentru reatestarea competenței profesionale a asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali, în vederea exercitării profesiei, solicitantul va efectua un stagiu practic și va susține o probă teoretică după finalizarea stagiului.

Pentru înscrierea la procedura de reatestare solicitantul va depune un dosar de înscriere care va conține următoarele documente:>

  • cerere solicitare reatestare (Descarcă Cerere tip: doc pdf ) (anexa nr. 10 din Metodologia de reatestare profesională … );
  • copia actului de identitate;
  • copia certificatului de membru, după caz;
  • certificat de sănătate fizică și psihică Tip A5;
  • documente care să ateste vechimea în exercitarea profesiei, după caz.

Stagiul de reatestare se efectuează într-o unitate sanitară (de stat sau privată) și se va desfășura sub îndrumarea unui director de îngrijiri sau a unui asistent șef de secție.

Pentru mai multe informații citește aici (Metodologia de reatestare profesională).

 
REATESTARE PROFESIONALĂ - TEMATICĂ

Hotararea nr. 12 din 11 decembrie 2014 privind modificarea Metodologiei de reatestare profesionala
Hotararea nr. 11 din 21 martie 2013 privind modificarea Metodologiei de reatestare profesionala
Hotărâre privind aprobarea Metodologiei de reatestare a competenței profesionale a asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali - Monitorul Oficial nr. 58 din 26 ianuarie 2010

        Ținând cont de prevederile Art. 4 , lit. (b), pct 3 din Metodologia de reatestare a competenței profesionale a asistenților medicali generaliști , moașelor și a asistenților medicali, aprobată prin Hotărârea Consiliului Național al OAMGMAMR nr. 32/2009 , cu modificările și completările ulterioare , Comisia Națională de Educație Profesională Continuă a OAMGMAMR stabilește că pentru proba teoretică a examenului de Reatestare a competențelor profesionale să fie folosită tematica și bibliografia de la examenul de grad principal. (Vizualizare - adresa tematică și bibliografie reatestare)

Tematica și bibliografia pentru examenul de reatestare profesională
         ASISTENT MEDICAL GENERALIST
         ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE
         ASISTENT MEDICAL DE RADIOLOGIE
         ASISTENT MEDICAL DE LABORATOR
         ASISTENT MEDICAL DE MOAŞE / OBSTETRICA-GINECOLOGIE
         ASISTENT MEDICAL NUTRITIE-DIETETICA
         ASISTENT MEDICAL IGIENA SI SANATATE PUBLICA
         ASISTENT MEDICAL BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE
         ASISTENT MEDICAL STOMATOLOGIE
         ASISTENT MEDICAL IGIENIST DE CAB, STOMATOLOGIC
         ASISTENT MEDICO-SOCIAL

Statutul Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

Programul Național de Educație Continuă a Asistenților Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenților Medicali