POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

DESPRE NOI

       Acest website oamgmamrolt.ro este website-ul oficial al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, filiala Olt și este administrat de către OAMGMAMR Olt, cu sediul în Slatina-Olt : Strada Crisan nr. 9-11 C.P. 41, telefon/fax (0249) 41 85 10, email: oammr_olt@yahoo.com

       Vă înștiințăm asupra tipului de informații pe care le colectăm de la utilizatorii/vizitatorii website-ului https://www.oamgmamrolt.ro/precum și la modul în care utilizăm aceste informații.

DEFINIŢII

       "GDPR" – Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date  și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).
"Operator de date cu caracter personal"  persoana fizică sau juridică care stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.
"Date cu caracter personal"  orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale).

CE FEL DE INFORMAŢII COLECTĂM PRIN INTERMEDIUL WEBSITE-ULUI ?  ÎN CE SCOPURI ?

       Informațiile furnizate voluntar prin intermediul website-ului www.oamgmamrolt.ro 
Când utilizati formularul de pe site, când vă abonați la newsletter-ul nostru sau când contactati OAMGMAMR prin e-mail, ne comunicați și ne dați acces în mod voluntar la informații/date personale. Aceste informații/date pot să includă numele, prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon, data nașterii, adrese de corespondență / de domiciliu.
Vă asigurăm că aceste informații sunt păstrate în condiții de securitate și confidențialitate în baza noastră de date. Nu dezvăluim, nu transferăm și nu vindem informații către terți.

Informații colectate automat
Când navigați pe website-ul nostru, este posibil să colectăm informații despre vizita dumneavoastră. Aceste informații pot să includă adresa IP, sistemul de operare, browserul, activitatea de navigare și alte informații despre modul în care ați interacționat cu website-ul www.oamgmamrolt.ro. Putem colecta aceste informații prin folosirea cookie-urilor și doar cu acceptul dumneavoastră.

       Informațiile detaliate despre cookie-urile colectate pe wesite-ul nostru le găsiți accesând pagina:  https://www.oamgmamrolt.ro/despre-cookie-uri.html

CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ?

       Conform Regulamentului UE 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulament nr. 679 din 27 aprilie 2016        Regulamentul General privind protectia datelor) aveţi următoarele drepturi:

Dreptul de retragere a consimțământului

       În situația în care prelucrarea se bazează pe consimțământ, va puteti retrage consimțământul în orice moment,  prin transmiterea unui e-mail pe adresa de email oammr_olt@yahoo.com

Dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere

       De asemenea, beneficiaţi de dreptul de a vă adresa cu o plângere, Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (http://www.dataprotection.ro/) precum şi de dreptul de a vă adresa justiţiei.

Dreptul de acces

       Aveti  dreptul de a obține din partea noastră o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care va privesc și, în caz afirmativ, aveti dreptul de acces la datele respective.

Dreptul la rectificare

       Aveți dreptul de a solicita OAMGMAMR rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, care vă privesc. Ţinându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, aveți dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat")

       În situațiile în care (1) datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor, (2) s-a retras consimțământul și nu există un alt temei legal pentru prelucrare, (3) va opuneti prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau (4) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, aveti dreptul de a obține ștergerea datelor care vă privesc.

       Dreptul la restricționarea prelucrării

Aveți dreptul de a obține din partea OAMGMAMR restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:

(a) contestați exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite nouă să verificăm exactitatea datelor;

(b) prelucrarea este ilegală, iar dvs. va opuneti ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

(c) nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dvs. ni le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

(d) v-ați opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din GDPR, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile noastre legitime prevalează asupra drepturilor tale.

Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc și pe care ni le-ati furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveti dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea noastră, în cazul în care:

(a) prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) din GDPR sau pe un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR; și

(b) prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

Vă aducem la cunoștință curmătoarele:

       OAMGMAMR Olt nu transmite, nu vinde și nu cedează terților datele dumneavoastră în scopuri de marketing. Datele care sunt transferate către terți sunt folosite doar în scopurile menționate mai sus.

       Vă informăm că OAMGMAMR Olt a luat măsuri tehnice și organizaționale pentru a proteja datele dumneavoastră împotriva pierderii, manipulării sau accesului neautorizat. Adaptăm continuu măsurile noastre de securitate, în acord cu progresul și dezvoltările tehnologice.

       În privința datelor pe care le colectăm automat prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii similare, temeiul pentru prelucrare este consimțământul. Odată cu accesarea webite-ului www.oamgmamrolt.ro și acceptarea termenilor și condițiilor și a politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal, vă dați consimțământul asupra prelucrării acestor date. În situația în care nu acceptați termenii și condițiile și politica de prelucrare a datelor cu caracter personal, acest lucru nu va afecta accesul dumneavoastră la website-ul www.oamgmamrolt.ro și la informațiile prezentate pe acesta, dar poate să scadă eficiența interacțiunii dumneavoastră pe website-ul nostru.