ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI,
MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA
FILIALA OLT

logo_oamgmamr asistenta

 

  

ANUNȚ

 

CURS INSTRUIRE

ASISTENTI  MEDICALI  DE  FARMACIE

( IMPLICATI  ÎN PROCESUL DE TESTARE A POPULAȚIEI UTILIZÂND TESTE ANTIGENE RAPIDE PENTRU DIAGNOSTICAREA INFECȚIEI CU SARS-COV-2)

 

Ministerul Sănătății a stabilit prin OMS nr.644/2021 privind activitatea de testare în farmacii comunitare și oficine comunitare rurale, utilizând teste antigenice rapide pentru diagnosticarea infectiei cu SARAS-COV-2, ca activitatea de instruire a personalului din farmacii, implicat în procesul de testare  a populației, să fie origanizată de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România și de Colegiul Farmaciștilor din România.

Cererea de înscriere <Aici>

Protocol si Anexe <Aici>

Calendarul cursurilor de instruire (in curs de actualizare):

-    09.06.2021 -  ora: 1000  locatia: Sediul DSP Olt , Aleea Tineretului , Nr.1 , Mun.Slatina

-    10..06.2021 -  ora: 1000  locatia: Sediul DSP Olt , Aleea Tineretului , Nr.1 , Mun.Slatina

 


 

AVIZ ANUAL 2021

Având în vedere  HOTĂRÂREA nr. 52 din 05.11.2020 a CNSU privind stabilirea unor măsuri suplimentare necesar a fi aplicate pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, și pentru a veni în sprijinul membrilor noștri, documentele pentru obținerea Avizului anual pentru autorizarea exercitării profesiei , pentru anul 2021, se vor transmite în format scanat, pdf., pe adresa de email oammr_olt@yahoo.com

Pentru a facilita tuturor membrilor obținerea cât mai rapidă a Avizului, vă rugăm să transmiteți documentele într-un singur pdf. !

Documentele necesare obținerii Avizului anual 2021, pentru medicina privată( CMI, SC, SRL, PFI) sunt următoarele:

 • Cerere ( descarcă aici )
 • CI/BI
 • Extras din REVISAL din care sa reiasă functia si salariul de baza, semnat și ștampilat;
 • Polita de asigurare de raspundere civila pentru greseli in activitatea profesionala valabila pentru PERIOADA 01.01.2021-31.12.2021 ,
 • Asistentii medicali PENSIONARI care isi continua activitatea vor depune si certificat medical A5, vizat de medicul de familie si medicul psihiatru ( descarcă aici )
 • În cazul intreruperilor în activitate sau oricaror alte modificari de nume, stare civilă etc - acte justificative
 • Cotizatia 1% / luna din salariul de baza (se va emite foaie de plata cu suma de achitat, ulterior transmiterii documentației)

Relații la tel. 0249/41.85.10 de  luni - joi între orele 0900 -1200 sau pe adresa de email oammr_olt@yahoo.com


     
    

Vă mulțumim pentru înțelegere!

 ANUNŢ

Stimați colegi,

         Asistenții medicali generalişti, moaşele şi asistenții medicali, care au promovat examenul de grad principal în sesiunea octombrie 2019, îşi pot ridica Certificatele de grad principal de la sediul filialei Olt din Slatina, strada Crişan nr. 9-11.

Certificatele de grad principal se eliberează titularilor în baza cărții de identitate.

                                                                       Articol Postat în 28 Noiembrie de către 

ANUNŢ

 

       

Acte necesare pentru obținerea AVIZULUI  ANUAL PENTRU AUTORIZAREA  EXERCITĂRII PROFESIEI 2020
       
         
 • Cerere (Descarca AICI)
 • Certificatul de membru (original)
 • CI/BI (COPIE)
 • Extras din REVISAL din care să reiasă funcția și salariul de bază, semnat și ștampilat;
 • Polița de asigurare de raspundere civila pentru greseli în activitatea profesională valabilă pentru PERIOADA 01.01.20120-31.12.2020 (original+copie) ,
 • Asistenții medicali PENSIONARI care iși continuă activitatea vor depune și certificat medical vizat de medicul de familie și medicul psihiatru
 • În cazul întreruperilor în activitate sau oricăror alte modificări de nume, stare civilă etc - acte justificative
 • Cotizația 1% / luna din salariul de bază (pentru membrii cărora nu li se vireaza lunar de către angajator).
 • PLATA COTIZAŢIEI  SE  FACE LA SEDIUL FILIALEI  DOAR CU CARD BANCAR(în cazul în care membrul cotizant nu dispune de un card bancar se eliberează foaie de plată pentru depunerea taxei în contul organizației profesionale)
         Pentru  informații suplimentare telefon: 0249418510 / email: oammr_olt@yahoo.com

                                                                     Articol Postat în 25 Noiembrie de către 

 

 

 

 

 

ANUNŢ

ZIUA MONDIALĂ A SĂNĂTĂŢII- 7 APRILIE

 

         În fiecare an, data de 7 aprilie marchează Ziua Mondială a Sănătății, zi în care se aniversează fondarea Organizației Mondiale a Sănătății în anul 1948. Totodată, 7 aprilie reprezintă ziua în care, în întreaga lume, specialiștii din domeniul medical se concentrează asupra problemelor majore de sănătate publică la nivel global.
          Tema dezbătută anul acesta 2019 este ''Universal health coverage: everyone, everywhere" ( "Acoperire universală de sănătate: (pentru) toată lumea, (de) peste tot") iar sloganul este "Sănătate pentru toți!" și are ca scop general conştientizarea tuturor oamenilor şi popoarelor în ansamblu, precum şi a factorilor decizionali guvernamentali, a corpurilor profesionale din domeniul sănătății şi a societății civile asupra importanței pe care sănătatea o are pentru viața fiecărui individ şi pentru societate.
          Cu această ocazie, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România- Filiala Olt, va organiza la nivelul județului Olt, simpozioane cu teme medicale în urma cărora asistenții medicali vor obține ore de educație medicală continuă. Planificarea manifestărilor va fi publicată online, participarea fiind deschisă tuturor membrilor activi din județul Olt.

 

 

 

 

 

 

Generalitaţi Olt


Nr. de locuitori Municipiul Slatina : 77.177
Judeţul Olt : 468.931

Nr. de Cabinete Particulare Slatina : 49 + 30 stomatologie
Judeţul Olt : 64 + 61 stomatologie

Nr. de Farmacii Slatina : 33
Judeţul Olt : 75

Nr. de Cabinete Medicale Individuale în contract cu C.A.S Olt : 24
Judeţul Olt : 241

Unităţi Sanitare din judeţul Olt

- Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina : 906 asistenţi
- Spitalul Municipal Caracal : 315 asistenţi
- Spitalul Orăşenesc Corabia : 101 asistenţi
- Spitalul Orăşenesc Balş : 75 asistenţi
- Sectie externa a Spitalului Judetean de Urgenta Slatina : 77 asistenti
- Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu-Greci : 26 asistenţi
- Serviciul Judeţean de Ambulamţă : 145 asistenţi
- Centre Medico-Sociale Caracal şi Corabia
- Asistenţă Comunitară : 60 asistenţi
- C.M.I-uri în contract C.A.S. Olt : 245 asistenţi


Prezentare generală


   Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor si Asistenţilor Medicali din România este organizat conform O.U.G. 144 / 2008, act care transpune prevederile Directivei 2005/36/CE cu referire la stabilirea profesiilor de asistent medical generalist şi de moaşă şi funcţionează ca organizaţie profesională, cu personalitate juridica, neguvernamentală, de interes public, apolitică, fără scop patrimonial, cu responsabilităţi delegate de autoritatea de stat, având ca obiect de activitate controlul şi supravegherea exercitării profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi, respectiv, a profesiei de asistent medical, ca profesii liberale de practica publică autorizate.


Istoric


   În 1994, Colegiul Asistenţilor Medicali din România a avut iniţiativa elaborării unei legi a asistenţilor medicali din România.

    C.A.R. a întocmit şi prezentat Ministerului Sănătăţii proiectul unei asemenea legi, iar după 7 ani, acesta a fost aprobat ca Legea 461/2001. În acelaşi timp, titulatura organizaţiei a fost modificată din Colegiul Asistenţilor Medicali din România în Ordinul Asistenţilor Medicali din România (OAMR). Legea nr. 461 s-a intitulat "Legea privind exercitarea profesiei de asistent medical, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Asisţenţilor Medicali din România".

   Începerea negocierilor privind aderarea României la Uniunea Europeană a impus insă alinierea legislaţiei româneşti la cea europeană în toate domeniile de activitate, inclusiv în privinţa legislaţiei care reglementează activitatea asistenţilor medicali si a moaşelor din România.

   Aceasta cerinţă a determinat modificarea Legii 461/2001, după norme europene. Proiectul de lege a fost elaborat în cadrul Grupului PHARE RO a fost adoptat de Parlamentul României în 30 iunie 2004 ca Legea 307/2004, privind exercitarea profesiei de asistent medical şi moaşă, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România (OAMMR).

   Una dintre cele mai importante reglementari prevazute în Legea 307/2004 se referă la autonomia profesiei de asistent medical şi moaşă. Prin Legea 307/2004 pregătirea continuă a asistenţilor medicali şi a moaşelor nu mai este o optiune personală ci "asistentii medicali şi moaşele sunt obligaţi să efectueze cursuri de pregatire si alte forme de educaţie continuă creditate". Pentru obţinerea acestor credite, OAMMR a iniţiat şi demarat de la sfârşitul anului 2003 Programul Naţional de Educaţie Medicală Continuă care reglementează manifestările stiinţifice pentru care se acordă credite, precum si modalitatea de creditare.

   OAMMR devine organizaţie "de interes public" şi beneficiază de "autonomie instituţională". Organizaţia are rolul nu doar de supraveghere a exercitarii profesiei ci şi de control în cazul membrilor cu drept de liberă practică, asistenţi medicali şi moaşe. Statutul OAMMR prevede în mod explicit atribuţiile preşedinţilor, vicepreşedinţilor, secretarilor de filiale şi ale celor aleşi la nivel naţional.

   Din noiembrie 2008, conform Ordonanţei de Urgenţă 144/2008 care abrogă Legea nr. 307/2004, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalisti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România se organizează şi funcţionează ca organizaţie profesională, cu personalitate juridică, neguvernamentală, de interes public, apolitică, fără scop patrimonial, cu responsabilitaţi delegate de autoritatea de stat, având ca obiect de activitate autorizarea, controlul şi supravegherea exercitarii profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşa şi, respectiv, a profesiei de asistent medical, ca profesii liberale de practică publică autorizate.

subsol
DISCLAIMER !!!
După cunoştinţa noastră, datele prezentate în aceste pagini deşi sunt corecte, au doar un caracter orientativ.
Cu toate acestea, nu ne asumăm nici o răspundere ori responsabilitate în ceea ce le priveşte. oamgmamrolt.ro nu poate fi facut răspunzator pentru
nici o daună, accident sau pierdere legată de sau aparută ca urmare a incorectitudinii datelor prezentate în aceste pagini.

Termeni și condiții   |   Prelucrarea datelor cu caracter personal   |  Politica de confidențialitate   |  Despre cookie-uri   |  Contact