ORDINUL ASISTENȚILOR MEDICALI GENERALIȘTI,
MOAȘELOR ȘI ASISTENȚILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA
FILIALA OLT

logo_oamgmamr asistenta
nou

 

ANUNŢ

IMPORTANT ! ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR ÎNSCRIȘI LA EXAMENUL DE GRAD PRINCIPAL SESIUNEA 2018

 

         În urma studierii dosarelor și a validării acestora de către Comisia locală de examen de grad principal 2018, s-au întocmit listele candidaților declarați "Admis" și "Respins" care au depus dosarele pentru înscrierea la examenul de grad principal.
          Listele sunt afișate și pot fi consultate la sediul O.A.M.G.M.A.M.R. Filiala Olt.

Examenul pentru grad principal se va desfășura în zilele de:

 • 01 noiembrie 2018 (asistenți  medicali generaliști, surori medicale, oficianți medicali)
 • 02 noiembrie 2018 (asistenți medicali, alte specialități, altele decât asistenți medicali generaliști) la SCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ CHRISTIANA str. Tudor Vladimirescu Nr.1, Slatina (langa Colegiul National Radu Greceanu)

Candidații au acces în sălile de susținere a testului grilă între orele 08.30 si 08.45, pe baza tabelelor aflate la responsabilii de săli și afișate la intrare și a actului de identitate (B.I., C.I. sau pașaport), aflat în termen de valabilitate.

Candidații care nu se află în sălile de examen în momentul distribuirii testelor grilă și a grilelor de răspuns pierd dreptul de participare la examen.


DEROGAREA DE LA CONDITIA DE EXPERIENTA PROFESIONALA IN VEDEREA INSCRIERII LA EXAMENUL DE GRAD PRINCIPAL, SESIUNEA 2018

 

          Va facem cunoscut ca prin referatul MS nr. SP11901/12.10.2018 conducerea Ministerului Sanatatii a aprobat o derogare de la conditia de experienta profesionala prevazuta de Ordinul MS nr. 1137/06.09.2018 pentru aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de grad principal, in sensul aprobarii inscrierii la examen a candidatilor care indeplinesc conditia de experienta profesionala de 5 ani, pana la data de 31.12.2018 inclusiv.

          Precizam ca, pentru inscrierea la examen candidatii trebuie sa indeplineasca si celelalte conditii prevazute de Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 1137/06.09.2018 pentru aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de grad principal pentru asistenti medicali generalisti, moase, asistenti medicali, surori medicale si oficianti medicali.

 

ANUNŢ privind organizarea și desfășurarea examenului de grad principal pentru asistenții medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali - sesiunea 2018

    

Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania (OAMGMAMR) organizeaza, prin filialele judetene si a municipiului Bucuresti, examenul de grad principal - sesiunea 2018, conform Ordinului Ministrului Sanatatii nr. 1137/06.09.2018 pentru aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de grad principal pentru asistenti medicali generalisti, moase, asistenti medicali, surori medicale si oficianti medicali.

 • Examenul de grad principal se organizeaza pentru asistenti medicali generalisti, moase, asistenti medicali, surori medicale si oficianti medicali.
 • Documente necesare înscrierii:

(1) La înscriere candidatul depune un dosar, care contine urmatoarele documente:
a)  cererea de înscriere cu datele de contact (este pusă la dispozitia asistentilor medicali la sediul filialei);
b)  declaraie privind informarea referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal de către O.A.M.G.M.A.M.R. (formular tip);
c)  copia actului de identitate, valabil;
d)  copia actelor de schimbare a numelui, după caz;
e)  copia certificatului de absolvire eliberat de Ministerul Sănătătii sau a diplomei/certificatului de absolvire/licentă sau documentului echivalent eliberat de una dintre institutiile de învătământ:liceu sanitar, scoală postliceală sanitară, colegiu medical universitar, facultatea de medicină/de asistentă medicală/ de moase;
f)   copia atestatului de echivalare, după caz;
g) în cazul candidatului cu formare profesională efectuată în străinătate,  acesta va depune copia diplomei obtinute în străinătate însotită de traducerea legalizată în limba română si de copia documentului de recunoastere a calificării în România;
h)   adeverintă eliberată de angajator din care să reiasă, după caz :

 • experienta profesională de minimum 5 ani la data sustinerii examenului, cumulată în specialitatea în care a profesat cu titlul de soră medicală/ oficiant medical (M) si asistent medical, în cazul în care a dobândit ulterior, în conditiile legii, un titlu oficial de calificare în specialitatea de asistent medical (PL, SSD sau S);
 • conditiile de încadrare si de durată precizate pentru următoarea situatie:

          La examenul de grad principal organizat în specialitatea titlului de calificare obtinut în baza prevederilor Ordinului ministrului sănătătii nr. 613/2013 privind aprobarea Normelor de organizare si desfăsurare a programelor de pregătire pentru obtinerea specializărilor în domenii complementare specialitătii de bază de către asistentii medicali generalisti si asistentii medicali de pediatrie, cu modificările si completările ulterioare si ale anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătătii nr. 942/2017 pentru aprobarea Normelor de organizare si desfăsurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum si în vederea dezvoltării abilitătilor profesionale pentru asistentii medicali generalisti, moase si asistentii medicali, cu modificările si completările ulterioare, pot participa si asistentii medicali generalisti si asistentii medicali de pediatrie care fac dovada încadrării, în conditiile legii, în functia de asistent medical cu normă întreagă sau echivalent partial, pe o perioadă cumulată de minimum 5 ani anteriori datei de sustinere a examenului în structura sanitară corespunzătoare specialitătii respective, după cum urmează: servicii de radiologie-imagistică medicală, de laborator, de balneo-fizioterapie, de nutritie si dietetică, de igienă si sănătate publică.
i) dovada plătii sumei de participare la examen;
j) dosar cu sină de carton.
            La înscriere candidatul prezintă actele de studii în original, urmând ca persoana care primeste documentele să certifice "în conformitate cu originalul" pe copiile de pe actele de studii aflate la dosar.
             Pe coperta dosarului de înscriere se trec: numele si prenumele candidatului cu initiala tatalui, numele purtat anterior (dupa caz), specialitatea în care s-a înscris la examen, numarul de telefon al candidatului.

            Candidatii care au desfăsurat activitate de voluntariat vor depune contractul de voluntariat, încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activitătii de voluntariat în România, cu modificările ulterioare, si certificatul de voluntariat emis de către organizatiile gazdă, încheiat conform art. 10 alin. (4) din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activitătii de voluntariat în România, cu modificările ulterioare; vechimea acumulată în perioada de voluntariat se calculează în functie de timpul de lucru efectiv prestat.
            În situatia în care solicitantul a exercitat profesia pe teritoriul altui stat, acesta va depune, în copie legalizată si traducere legalizată, documente emise de autoritatea competentă sau angajatorul din statul în cauză din care să rezulte perioadele de exercitare efectivă si legală a profesiei pe teritoriul acelui stat.

Datele de desfăsurare a examenului, pe specialităti:
 • 01.11.2018 – examen – asistenti medicali generalisti, surori medicale, oficianti medicali;
 • 02.11.2018 – examen – asistenti medicali – alte specializări, altele decât asistenti medicali generalisti;

 

        Înscrierile la examen se fac în perioada 08 - 23.10.2018, pentru toate specialitătile, la sediul filialei, situată în Slatina, str. Crisan nr.9-11, jud. Olt, în zilele lucrătoare, de luni până joi,  între orele 0830 - 1530 , iar vineri intre orele 0830-1400  .
 Cuantumul sumei de participare la examen este de 150 lei/participant.

 • Suma se va plăti în contul IBAN RO49UGBI0000362008983RON deschis la GARANTI BANK, beneficiar OAMGMAMR, CIF 15346984;
 • Pe documentul de plată plătitorul va mentiona "Suma de participare examen grad principal-2018"

 

Tematica și bibliografia examenului de grad principal pentru asistenții medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali - Sesiunea 2018

Examenul de grad principal sesiunea 2018 se desfașoara după cum urmează:

 • În data de 01.11.2018 - examenul pentru asistenții medicali generaliști, surori medicale, oficianți medicali;
 • În data de 02.11.2018 - examenul pentru asistenții medicali - celelalte specializări, altele decat asistenți medicali generaliști.


Pentru a vizualiza tematica și bibliografia pentru fiecare specialitate, folosiți link-urile respective de mai jos:

1. Medicina Generală - Tematică și bibliografie
2. Radiologie - Tematică și bibliografie
3. Medico-social - Tematică și bibliografie
4. Igienist de cabinet stomatologic - Tematica și bibliografie
5. Moașe-OG - Tematică și bibliografie
6. Stomatologie - Tematică și bibliografie
7. BFT - Tematică și bibliografie
8. Laborator - Tematică și bibliografie
9. Nutriție și dietetică - Tematică și bibliografie
10. Farmacie - Tematică și bibliografie
11. Igienă și sănătate publică - Tematică și bibliografie

 

IMPORTANT ! ÎN ATENŢIA
CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI LA EXAMENUL DE GRAD PRINCIPAL SESIUNEA 2017

         În urma studierii dosarelor si a validării acestora de către Comisia locală de examen de grad principal 2017, s-au întocmit listele candidaților declarați "Admis" și "Respins" care au depus dosarele pentru înscrierea la examenul de grad principal.
          Listele sunt afișate și pot fi consultate la sediul O.A.M.G.M.A.M.R. Filiala Olt.

         Examenul pentru grad principal se va desfășura în zilele de:

 • 02 noiembrie 2017 (asistenți  medicali generaliști, surori medicale, oficianți medicali)
 • 03 noiembrie 2017 (asistenți medicali, alte specialități, altele decât asistenți medicali generaliști) la SCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ CHRISTIANA str. Tudor Vladimirescu Nr.1, Slatina (langa Colegiul National Radu Greceanu)

         Candidații au acces în sălile de susținere a testului grilă între orele 08.30 și 08.45, pe baza tabelelor aflate la responsabilii de săli și afișate la intrare și a actului de identitate (B.I., C.I. sau pașaport), aflat în termen de valabilitate.

         Candidații care nu se află în sălile de examen în momentul distribuirii testelor grilă și a grilelor de răspuns pierd dreptul de participare la examen.

 


ANUNT IMPORTANT EXAMEN DE GRAD PRINCIPAL - SESIUNEA 2017

 


           

            Vă facem cunoscut că în baza referatului MS nr. 55338/09.10.2017, a fost aprobată derogarea de la prevederile art. 19 alin. (1) lit b) din Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de grad principal aprobată prin Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1044/2016, în sensul aprobării înscrierii la examen a candidaților care îndeplinesc condiția de experiență profesională de 5 ani până la data de 31.12.2017 inclusiv.
            Precizăm că pentru înscrierea la examen candidații trebuie să îndeplinească și celelalte condiții prevăzute de Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1044/2016.

 

ANUNȚ
privind organizarea și desfășurarea examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali - sesiunea 2017

 


            Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR) organizează, prin filialele județene și a municipiului București, examenul de grad principal-sesiunea 2017, conform Ordinului MS nr. 1044/12.09.2016, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I,nr. 750/27.09.2016.
           Examenul de grad principal se organizează pentru: asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali (Balneofizioterapie și recuperare medicală; Farmacie; Igienă și sănătate publică; Igienist de cabinet stomatologic; Stomatologie; Laborator; Medico-social; Nutriție și dietetică; Radiologie și imagistică medicală), surori medicale și oficianți medicali.

Documente necesare înscrierii:

(1) La înscriere, candidatul va depune un dosar cu șină, care va conține următoarele documente:

 • a) cererea de înscriere cu datele de contact;
 • b) copia actului de identitate;
 • c) copia diplomei de absolvire/licență sau echivalentă a uneia din următoarele categorii de instituții de învățământ: liceu sanitar; școală postliceală sanitară; colegiu medical universitar; facultate de medicină/ de asistență medicală/ de moașe; La înscriere candidatul prezintă actele de studii în original, urmând ca persoana care primește documentele să certifice “în conformitate cu originalul” pe copiile de pe actele de studii aflate la dosar;
 • d) copia atestatului de echivalare, după caz;
 • e) în cazul candidaților cu formare profesională efectuată în străinătate și recunoscută în România, în condițiile legii, candidatul va depune copia diplomei obținute în străinătate însoțită de traducerea legalizată în limba română și de copia documentului de recunoaștere a calificării în România;
 • f) adeverință eliberată de angajator din care să reiasă, după caz:
  • (i) experiența profesională cumulată de minimum 5 ani la data susținerii examenului, dobândită în condițiile legii în specialitatea atestată de  titlul de calificare, indiferent de nivelul acestuia;
  • (ii) experiența profesională dobândită în condițiile prevăzute la art. 19, alin.(2) din Ordinul ministrului sănătății nr. 1044/2016 pentru asistenți medicali generaliști și pediatrie care au absolvit cursul de specializare conform prevederilor Ordinului ministrului sănătății nr.613/2013 privind aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a programelor de pregătire pentru obținerea specializărilor în domenii complementare specialității de bază de către asistenții medicali generaliști și asistenții medicali de pediatrie, cu modificările și completările ulterioare.
 • g) copia actelor de schimbare a numelui, după caz;
 • h) dovada plății sumei de participare la examen.

(2) Candidații care au desfășurat activitate de voluntariat vor depune contractul de voluntariat, încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, și Certificatul de voluntariat emis de către organizațiile gazdă, încheiat conform art. 10 alin. (4) din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România; vechimea acumulată în perioada de voluntariat se calculează în funcție de timpul efectiv de lucru prestat;

(3) În situația în care solicitantul a exercitat profesia pe teritoriul altui stat, acesta va depune, în copie legalizată și traducere legalizată, documente emise de autoritatea competentă a statului în cauză din care să rezulte perioadele de exercitare efectivă și legală a profesiei pe teritoriul acelui stat;

(4) Pe coperta dosarului de înscriere se trec: numele și prenumele candidatului cu inițiala tatălui, numele purtat anterior (după caz), specialitatea în care s-a înscris la examen, numărul de telefon al candidatului.

           Datele de desfășurare a examenului, pe specialități:
02.11.2017 – examen – asistenți medicali generaliști, surori medicale, oficianți medicali;
03.11.2017 – examen – asistenți medicali – alte specializări, altele decât asistenți medicali generaliști;

Înscrierile la examen se fac în perioada 09-25.10.2017, pentru toate specialitățile, la sediul filialelor judetene/a municipiului București ale OAMGMAMR.

Cuantumul sumei de participare la examen este de 150 lei/participant.

Suma se va plăti în contul IBAN RO49UGBI0000362008983RON, deschis la GARANTI BANK, beneficiar OAMGMAMR, CIF 15346984;

Pe documentul de plată plătitorul va menționa "Suma de participare examen grad principal-2017"

Tematica și bibliografia pentru examen pot fi consultate la adresa: 
http://www.oamr.ro/tematica-si-bibliografia-pentru-examenul-de-grad-principal-sesiunea-2017/

 

 

IMPORTANT !

ÎN ATENTIA CANDIDATILOR ÎNSCRISI LA EXAMENUL DE GRAD PRINCIPAL SESIUNEA 2016           Examenul pentru grad principal se va desfăsura în zilele de 17 noiembrie 2016 (asistenti  medicali generalisti, surori medicale, oficianti medicali) si 18 noiembrie 2016 (asistenti medicali, alte specialităti, altele decât asistenti medicali generalisti) la SCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ CHRISTIANA str. Tudor Vladimirescu Nr.1, Slatina (langa Colegiul National Radu Greceanu)
           Candidatii au acces în sălile de sustinere a testului grilă între orele 08.30 si 08.45, pe baza tabelelor aflate la responsabilii de săli si afisate la intrare si a actului de identitate (B.I., C.I. sau pasaport), aflat în termen de valabilitate.
           Candidatii care nu se află în sălile de examen în momentul distribuirii testelor grilă si a grilelor de răspuns pierd dreptul de participare la examen.

 

 

ACTELE NECESARE PENTRU INSCRIEREA LA GRADUL PRINCIPAL SESIUNEA 2016 La înscriere candidatul depune un dosar cu șină de carton, care va conține următoarele documente:

 • cererea de înscriere cu datele de contact (tipizat OAMGMAMR);
 • copia actului de identitate;
 • copia actelor de schimbare a numelui, după caz;
 • copia diplomei de absolvire/licență sau echivalentă a uneia din instituțiile de  învățământ:
 • liceu sanitar;
 • școală postliceală sanitară;
 • colegiu medical universitar;
 • facultate de medicină/de asistență medicală/moașe

Candidatul prezintă actele de studii în original, urmând ca persoana care primește documentele să certifice "în conformitate cu originalul" pe copiile de pe actele de studii aflate la dosar.

 • copia atestatului de echivalare, după caz;
 • în cazul candidatilor cu formare profesională efectuată în străinătate si recunoscută în România, în conditiile legii, acestia vor depune copia diplomei obisnuită în străinătate însotită de traducerea legalizată în limba română si de copia documentului de recunoastere a calificării în România;
 • adeverință eliberată de angajator din care să reiasă, după caz:

- experienta profesională cumulată de minim 5 ani la data sustinerii a examenului, dobândită în conditiile legii în specialitatea atestată de titlul de calificare, indiferent de nivelul acestuia;

 • La examenul de grad principal organizat în specialitatea titlului de calificare obtinut în baza prevederilor Ordinului ministrului sănătătii nr. 613/2013 privind aprobarea Normelor de organizare si desfăsurare a programelor de pregătire pentru obtinerea specializărilor în domenii complementare specialitătii de bază de către asistentii medicali generalisti si asistentii medicali de pediatrie, cu modificările si completările ulterioare, pot participa si  asistentii medicali generalisti si asistentii medicali de pediatrie care fac dovada încadrării în conditiile legii, în functia de asistent medical cu normă întreagă sau echivalent partial, pe o perioadă cumulată de minim 5 ani anteriori datei de sustinere a examenului, în structura sanitară corespunzătoare specialitătii respective, după cum urmează: servicii de radiologie-imagistică medicală, de laborator, de balneo-fizioterapie, de nutritie si dietetică, de igienă si sănătate publică;       
 • Candidatii care au desfășurat activitate de voluntariat vor depune Contractul de voluntariat, încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România si Certificatul de voluntariat emis de către organizatiile-gazdă, încheiat conform art. 10 alin. (4) din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activitătii de voluntariat în România, vechimea acumulată în perioada de voluntariat se calculează în functie de timpul efectiv de lucru prestat;
 •  În situația în care solicitantul a exercitat profesia pe teritoriul altui stat, acesta va depune, în copie legalizată și traducere legalizată, documente emise de autoritatea competentă a statului în cauză din care să rezulte perioadele de exercitare efectivă și legală a profesiei pe teritoriul acelui stat;
 • dovada plătii sumei de participare la examen.

Taxa de înscriere la examenul de grad principal  (se va plăti după verificarea dosarului ) este de 120    lei/participant.
          
           Pe coperta dosarului de înscriere se înscriu: numele și prenumele candidatului cu inițiala tatălui, numele purtat anterior (după caz), specialitatea în care sa înscris la examen, numărul de telefon al candidatului.

           Perioada de desfasurare va fi:

- 19.10 - 7.11.2016 - Inscrierea candidatilor( dosarele se depun personal la sediul organizatiei profesionale din Mun. Slatina, str. Crisan nr.9-11, in incinta Spitalului Judetean de Urgenta Slatina , langa intrarea in Ambulatoriul de specialitate)
- 17.11.2016 – Examen asistenti medicali generalisti
- 18.11.2016- Examen asistenti medicali din alte specialitati.

 

 

Anunț privind organizarea și desfasurarea examenului de grad principal, sesiunea Noiembrie 2016       

          O.A.M.G.M.A.M.R. anunța organizarea și desfasurarea examenului de grad principal pentru asistenți medicali generalisti, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali, sesiunea 2016.

  Descarca metodologia de organizare a examenului de grad principal 2016.

         Ordinul Asistenților Medicali din România a stabilit datele în care asistenții medicali vor susține examenul de grad principal – sesiunea 2016, după cum urmează:
          -     Asistenți medicali generaliști – vor susține examenul în data de 17.11.2016;
          -    Asistenți medicali (alte specializări, altele decât asistenți medicali generaliști) -  vor susține examenul în data de 18.11.2016.
         Reamintim asistenților medicali din județul Olt, care doresc să participe la examen, condiția obligatorie pe care trebuie să o îndeplinească este de a avea experiență profesională cumulată de minim 5 ani la data susținerii examenului, dobândită în condițiile legii, în specialitatea atestată de titlul de calificare, indiferent de nivelul acestuia. În sensul prevederilor Metodologiei de organizare, elaborată de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor si Asistenților Medicali din România,  și aprobată prin Ordin al Ministrului Sănătății, prin experiență profesională se înțelege exercitarea efectivă a activităților profesionale cu normă întreagă sau echivalent de fracții de normă și cu respectarea celorlalte condiții de exercitare prevăzute de lege pentru profesia în cauză
          Documentele necesare depunerii dosarului de înscriere și condițiile de participare sunt cuprinse în Metodologia de organizare și desfăsurare a examenului de grad principal 2016, publicată pe website-ul O.A.M.G.M.A.M.R. Filiala Olt, secțiunea Examene.
Ordinul Asistenților Medicali din România va elabora calendarul de desfășurare examenului de grad principal. La momentul apariției lor, precum și alte informații ulterioare, vor fi puse la dispoziția candidaților pe site-ul filialei.

         Punem la dispoziția candidaților tematica ?i bibliografia de examen:
                   1.Asistent medical generalist_tematica si bibliografia grad principal 2016
                   2. Moase_tematica si bibliografia grad principal 2016
                   3. BFT_tematica si bibliografia grad principal 2016
                   4. Farmacie_tematica si bibliografia grad principal 2016
                    5. Igiena_tematica si bibliografia grad principal 2016
                   6. Igienist de cabinet stomatologic_tematica si bibliografia grad principal 2016
                   7. Stomatologie_tematica si bibliografia grad principal 2016
                    8. Laborator_tematica si bibliografia grad principal 2016
                   9. Medico-social_ tematica si bibliografia grad principal 2016
                   10. Nutriție_tematica si bibliografia grad principal 2016
                   11. Radiologie_tematica si bibliografia grad principal 2016
          Pentru detalii suplimentare ne puteți contacta la nr. de telefon 0249418510 sau la adresa de e-mail oammr_olt@yahoo.com.

 

Adeverințe obligatorii pentru participare la concurs        Asistenții medicali și moașele care vor să se înscrie la un concurs în vederea angajării trebuie să prezinte, pe lângă Certificatul de Membru, o adeverință din partea filialei în care sunt înscriși, conform Hotărârii nr. 35/04.12.2015 a Consiliului Național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România .
        Cererea tipizată pentru eliberarea adeverinței se completează și se depune la sediul filialei județene. În document, solicitantul trebuie să precizeze unde dorește să se angajeze și data la care are loc concursul. Adeverința este valabilă 30 de zile de la data eliberării. Nu se percepe nici o taxă pentru emiterea documentului.

 

  IMPORTANT !!! ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI LA EXAMENUL DE GRAD PRINCIPAL PENTRU ASISTENȚI MEDICALI GENERALIȘTI, MOAȘE ȘI ASISTENȚI MEDICALI DIN ROMÂNIA SESIUNEA 2015

          În urma studierii dosarelor și a validării acestora de către Comisia locală de examen grad principal 2015, s-au întocmit listele candidaților declarați "Admis" si "Respins" care au depus dosarele pentru înscrierea la examenul de grad principal.
          Listele sunt afșate și pot fi consultate la sediul OAMGMAMR filiala Olt.

 • Examenul pentru grad principal se va desfășura în zilele de 29 octombrie 2015 (specialitatea asistent medical generalist) și 30 octombrie 2015 (celelalte specialități) la ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ “CHRISTIANA” SLATINA, STR. TUDOR VLADIMIRESCU NR. 1 (puncte de reper: fosta BANCA RAIFFEISEN, lângă LICEUL RADU GRECEANU).
 • Candidații au acces în sălile de susținere a testului grilă între orele 08.30 si 08.45, pe baza tabelelor aflate la responsabilii de săli și afișate la intrare și a actului de identitate (B.I., C.I. sau pașaport), aflat în termen de valabilitate.
 • Candidații care nu se află în sălile de examen în momentul distribuirii testelor grilă și a grilelor de răspuns pierd dreptul de participare la examen.


Anunț important- în atenția candidaților la examenul de grad principal 2015        Prin referatul N.B Nr. 9391/16.09.2015 , Ministrul Sănătații a aprobat derogarea de la condiția de vechime , în vederea înscrierii candidaților la examenul de grad principal , sesiunea 2015.
        Conform aprobării , la acest examen se pot înscrie candidații care cumulează o vechime de 5 ani, până la 31 decembrie 2015
Anunț

privind organizarea și desfășurarea examenului de GRAD PRINCIPAL,sesiunea Octombrie 2015


1. Examenul de grad principal se organizează pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali.

2. Pentru a fi declarați "Promovat" candidații trebuie să obțină la testul- grilă minimum 70 de puncte, corespunzător notei 7,00.

3. Tematica și bibliografia pentru examen, se pot consulta pe site-urile www.ms.ro și www.oamr.ro. http://www.oamr.ro/tematica-si-bibliografia-pentru-examenul-de-grad-principal-sesiunea-2015/

4. La examenul de grad principal se pot înscrie candidații care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:
a) sunt absolvenți cu diplomă de absolvire/licență sau echivalentă, a uneia din următoarele categorii de instituții de învățământ :

 • școală postliceală sanitară;
 • liceu sanitar;
 • colegiu medical universitar;
 • facultate de asistență medicală/moașe;
  b) îndeplinesc, până la data înscrierii la examen, cel puțin 5 ani vechime în specialitatea înscrisă pe diplomă.
  c) au dreptul sa se inscrie la examenul de grad principal sesiunea 2015 si sa sustina examenul intr-o alta specialitate in care au obtinut un titlu de calificare prin absolvirea cursurilor unor unitati de invatamant sau ai cursurilor de specializare finalizate in baza Ordinului ministrului sanatatii nr. 613/2013 ,asistentii medicali generalisti si asistentii medicali de pediatrie care indeplinesc pana la data inscrierii la examen cel putin 5 ani vechime in specialitatea in care au absolvit aceste cursuri.
  d) au achitat taxa de participare la examen.

  5. Înscrierile la examen se fac în perioada 5-22 octombrie 2015, în zilele lucrătoare, între orele 10.00 și 14.00, pentru toate specialitățile, la sediul filialei judetene a OAMGMAMR Filiala OLT (Str.Crisan nr.9-11)

  6. La înscriere, candidatul va depune un dosar cu șină, care va conține următoarele documente:
  a) cerere de înscriere cu datele de contact;
  b) copia actului de identitate;
  c) copia diplomei de absolvire/licență sau echivalente a uneia din instituțiile prevăzute la pct. 7 lit. a); la înscriere candidatul prezintă actele de studii în original, urmând ca persoana care primește documentele să certifice "în conformitate cu originalul" pe copiile de pe actele de studii aflate la dosar;
  d) copia atestatului de echivalare, după caz;
  e) adeverință de vechime, din care să reiasă vechimea de 5 ani la data înscrierii la examen, în specialitatea în care a fost încadrat și a lucrat conform documentelor de studii, indiferent de nivelul acestora, eliberată de unitatea sanitară în care este încadrat candidatul, sau după caz, copie legalizată și traducere legalizată după documente care atestă exercitarea legală a profesiei in alt stat;
  f) copia actelor de schimbare a numelui, după caz;
  g) dovada plății taxei de participare la examen.

  7. Cuantumul taxei de participare la examen este de 120 lei/participant.

  Taxa se va plăti astfel:

 • suma de 120 lei se depune în contul IBAN nr. RO36TREZ70020E365000XXXX, CUI - 4266456,
 • Direcția de Trezorerie a Municipiului București (DTMB), beneficiar Ministerul Sănătății, str. Cristian Popișteanu nr. 1 - 3, sector 1, București, cod 010024;
 • Taxa va fi platitadupa validarea dosarului.

  8. Testul- grilă de verificare a cunoștințelor conține 100 de întrebări și se desfășoară pe durata a 2 ore în locația stabilită de președintele comisiei locale de examen, cu cel puțin 24 de ore înainte de începerea probei. Fiecare întrebare are 3 variante de răspuns, din care un singur răspuns este corect. Fiecare răspuns corect este notat cu un punct.

  9. Testul- grilă se desfășoară, simultan în toate județele și municipiul București, pe specialități, astfel:

 • asistenții medicali generaliști: 29.10.2015, orele 10.00 - 12.00;
 • celelalte categorii de candidați: 30.10.2015, orele 10.00 - 12.00.

  10. Candidații au acces în sălile de susținere a testului grilă între orele 08.30 și 08.45, pe baza tabelelor aflate la responsabilii de săli și afișate la intrare și a actului de identitate (B.I., C.I. sau pașaport), aflat în termen de valabilitate.

  Candidații sunt așezați în sală în ordine alfabetică, conform tabelului, astfel încât între doi candidați să rămână cel puțin un loc liber.

  Candidații care nu se află în sălile de examen în momentul distribuirii testelor grilă și a grilelor de răspuns pierd dreptul de participare la examen.

  În sălile de examen sunt interzise discuțiile între candidați, consultarea oricărui fel de material, copierea și utilizarea telefoanelor mobile. Candidații care încalcă aceste reguli sunt eliminați din examen, fapt ce se consemnează în procesul verbal și se informează operativ președintele comisiei locale de examen.

  11.În ziua de examen, la ora 10.00, se distribuie fiecărui candidat un test- grilă și o grilă de răspuns. Un candidat poate schimba o singură dată grila de răspuns.

  12.EXAMENUL SE VA DESFASURA LA SCOLA SANITARA POSTLICEALA CHRISTIANA - SLATINA,

  Str.Tudor Vladimirescu nr.1(linga Colegiul National Radu Greceanu)

  Relatii suplimentare : Telefon: 0249418510, 0349407941

  Email: oammr_olt@yahoo.com

  Presedinte OAMGMAMR FilialaOlt

  Liciu Emilian

  nou

  Anunț de ultima oră
  Examen de Grad Principal, sesiunea 2013

  Anunț de ultima oră

  nou

  pdf document    word document   

  Anunț nou Examen de Grad Principal, sesiunea 2013

  Ministerul Sanatatii organizeaza, prin Directiile de Sanatate Publica judetene si a Municipiului Bucuresti, in colaborare cu Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania (OAMGMAMR), in perioada 18.11 - 13.12.2013, examenul de grad principal, sesiunea 2013.


  Examenul de grad principal se organizeaza pentru asistenti medicali generalisti, moase, asistenti medicali, surori medicale/oficianti medicali, laboranti, laboranti farmacie si maseuri absolventi de liceu sanitar.
  La examenul de grad principal se pot înscrie candidatii care îndeplinesc cumulativ urmatoarele criterii:
  a) sunt absolventi cu diploma de absolvire/licenta sau echivalenta, a uneia din urmatoarele categorii de institutii de invatamant: .
  - scoala postliceala sanitara;
  - liceu sanitar;
  - colegiu medical universitar;
  - facultate de asistenta medicala/moase;
  b) îndeplinesc, pana la data de 01.03.2014, cel putin 5 ani vechime in specialitatea inscrisa pe diploma. Se ia în calcul la vechimea în specialitate si perioada de crestere si îngrijire copil, conform OUG 124/2011.
  c) au dreptul sa se inscrie la examenul de grad principal 2013 si sa sustina examenul intr-o alta specialitate in care au obtinut un titlu de calificare prin absolvirea cursurilor unor unitati de invatamant sau a cursurilor de specializare finalizate in baza Ordinului MS 613/2013, asistentii medicali generalisti si asistentii medicali de pediatrie care indeplinesc, pana la data inscrierii la examen, cel putin 5 ani vechime in specialitatea in care au absolvit aceste cursuri.
  d) au achitat suma de participare la examen.
  Pentru asistenți din cadrul OAMGMAMR - Filiala Olt, înscrierile la examen se fac, în perioada

  18 - 29 noiembrie 2013, în zilele lucratoare, intre orele 09.00-15.00, pentru toate specialitatile, la sediul filialei, din str. Crisan nr.9 - 11, Slatina.


  La înscriere, candidatul va depune un dosar de carton cu sina, care va contine urmatoarele documente:
  a) cerere de inscriere cu datele de contact;
  b) copia actului de identitate;
  c) copia diplomei de absolvire/licenta sau echivalente a uneia din institutiile prevazute in Normele de organizare si desfasurare a examenului de grad principal la art. 13, lit a;
  d) copia atestatului de echivalare, dupa caz;


  e) adeverinta de vechime, din care sa reiasa vechimea de 5 ani la data de 01.03.2014, in specialitatea in care a fost incadrat si a lucrat conform documentelor de studii, indiferent de nivelul acestora, eliberata de unitatea sanitara in care este incadrat candidatul, sau dupa caz, copie legalizata si traducere legalizata dupa documente care atesta exercitarea legala a profesiei in alt stat;
  f) copia actelor de schimbare a numelui, dupa caz;
  g) dovada platii taxei de participare la examen.

  Pe coperta dosarului de înscriere se înscriu: numele si prenumele candidatului cu initiala tatalui, numele purtat anterior (dupa caz), specializarea în care s-a înscris la examen, numarul de telefon al candidatului.

  Cuantumul taxei de participare la examen este de 120 lei/participant.
  Taxa se va plati dupa cum urmeaza:
  - suma de 36 lei in contul IBAN nr. RO85TREZ7005003XXX000092, Directia de Trezorerie a Municipiului Bucuresti (DTMB), beneficiar Ministerul Sanatatii, CUI 4266456, str. Cristian Popisteanu nr. 1 - 3, sector 1, Bucuresti, cod 010024;
  - suma de 84 lei in contul RO49UGBI0000362008983RON, Garanti Bank, beneficiar OAMGMAMR, CUI 15346984, str. Ing Zablovschi, nr.76, sector.1, Bucuresti.

  Testul-grila se desfasoara simultan in toate judetele, pe specialitati, astfel:
  - asistentii medicali generalisti: 12.12.2013, orele 10.00-12.00.
  - celelalte categorii de candidati: 13.12.2013, orele 10.00-12.0.

  nou

  pdf document    word document   

  Anunț
  privind organizarea și desfășurarea examenului de grad principal, sesiunea 2013


  1. Ministerul Sănătății organizează, prin Direcțiile de Sănătate Publică județene și a Municipiului București, în colaboare cu Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR), în perioada18.11 - 13.12.2013, examenul de grad principal, sesiunea 2013.

  2. Examenul de grad principal se organizează pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale/oficianți medicali, laboranți, laboranți farmacie și maseuri absolvenți de liceu sanitar.

  3. Pentru organizarea și desfășurarea examenului de grad principal se constituie o comisie centrală de examen și 42 de comisii de examen județene și a municipiului București (comisii locale de examen), precum și o comisie de elaborare a subiectelor.

  4. Examenul de grad principal se desfășoară în două etape:

  a) verificarea dosarelor de înscriere - etapă eliminatorie;

  b) test - grilă de verificare a cunoștințelor.

  5. Pentru a fi declarați „Promovat" candidații trebuie să obțină la testul - grilă minimum 70 de puncte, corespunzător notei 7,00.

  6. Tematica și bibliografia pentru examen sunt elaborate, pe specialități, de către reprezentanții Ministerului Sănătății și ai Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, se aprobă de către conducerea Ministerului Sănătății și se publică cu cel puțin 60 de zile înainte de data începerii examenului pe site- urile www.ms.ro și www.oamr.ro.

  7. La examenul de grad principal se pot înscrie candidații care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

  a) sunt absolvenți cu diplomă de absolvire/licență sau echivalentă, a uneia din următoarele categorii de instituții de învățământ:


  - școală postliceală sanitară;

  - liceu sanitar;

  - colegiu medical universitar;

  - facultate de asistență medicală/moașe;


  c) au dreptul se să înscrie la examenul de grad principal sesiunea 2013 și să
  susțină examenul într-o altă specialitate în care au obținut un titlu de calificare prin
  absolvirea cursurilor unor unități de învățământ sau ai cursurilor de specializare finalizate
  în baza Ordinului ministrului sănătății nr. 613/2013, asistenții medicali generaliști și
  asistenții medicali de pediatrie care îndeplinesc până la data înscrierii la examen cel puțin
  5 ani vechime în specialitatea în care au absolvit aceste cursuri.

  d) au achitat taxa de participare la examen.

  8. înscrierile la examen se fac, în perioada 18 - 29 noiembrie 2013, în zilele
  lucrătoare, între orele 10,00 și 14,00, pentru toate specialitățile, la sediul filialelor
  judetene/a municipiului București ale OAMGMAMR.

  9. La înscriere, candidatul va depune un dosar cu șină, care va conține următoarele
  documente:

  a) cerere de înscriere cu datele de contact;

  b) copia actului de identitate;

  c) copia diplomei de absolvire/licență sau echivalente a uneia din instituțiile
  prevăzute la pct. 7 lit. a); la înscriere candidatul prezintă actele de studii în original,
  urmând ca persoana care primește documentele să certifice „în conformitate cu originalul"
  pe copiile de pe actele de studii aflate la dosar;

  d) copia atestatului de echivalare, după caz;

  e) adeverință de vechime, din care să reiasă vechimea de 5 ani la data înscrierii la
  examen, în specialitatea în care a fost încadrat și a lucrat conform documentelor de studii,
  indiferent de nivelul acestora, eliberată de unitatea sanitară în care este încadrat
  candidatul, sau după caz, copie legalizată și traducere legalizată după documente care
  atestă exercitarea legală a profesiei in alt stat;

  f) copia actelor de schimbare a numelui, după caz;

  g) dovada plății taxei de participare la examen.

  Pe coperta dosarului de înscriere se înscriu: numele și prenumele candidatului cu
  inițiala tatălui, numele purtat anterior (după caz), specializarea în care s-a înscris la
  examen, numărul de telefon al candidatului.

  10. Cuantumul taxei de participare la examen este de 120 lei/participant.

  Taxa se va plăti după cum urmează:

  - suma de 36 lei în contul IBAN nr. R085TREZ7005003XXX000092, CUI -
  4266456,
  Direcția de Trezorerie a Municipiului București (DTMB), beneficiar Ministerul

  Sănătății, str. Cristian Popișteanu nr. 1-3, sector 1, București, cod 010024

  - suma de 84 lei în contul RO49UGBI0000362008983RON, Garanți Bank, beneficiar OAMGMAMR, codul de înregistrare fiscală al OAMGMAMR este 15346984, adresa : Str.Ing.Zablovschi nr.76 Sector 1 București, cod postai 011312.

  11. Comisiile locale de examen, în perioada 02 - 06.12.2013, analizează documentele depuse și stabilește pentru fiecare dosar rezultatul „ADMIS" sau „RESPINS".

  Lista candidaților declarați „ADMIS" la înscriere se afișează la sediul filialelor județene și a municipiului București ale OAMGMAMR.

  Candidații au dreptul să conteste rezultatul analizei dosarelor, în termen de 24 de ore de la data afișării. Contestația se rezolvă de comisia centrală de examen în timp de 48 de ore de la data expirării termenului de depunere a acestora.

  12. Taxa de participare la examen se restituie în următoarele situații:

  - candidaților care se retrag din examen cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de începerea examenului;

  - candidaților al căror dosar a fost declarat „Respins".

  Suma de participare la examen se restituie în termen de 30 de zile de la data solicitării.

  13. Testul - grilă de verificare a cunoștințelor conține 100 de întrebări și se desfășoară pe durata a 2 ore în locația stabilită de președintele comisiei locale de examen, cu cel puțin 24 de ore înainte de începerea probei.

  Fiecare întrebare are 3 variante de răspuns, din care un singur răspuns este corect.

  Fiecare răspuns corect este notat cu un punct.

  14. Testul - grilă se desfășoară, simultan în toate județele și municipiul București, pe specialități, astfel:

  - asistenții medicali generaliști: 12.12.2013, orele 10.00 - 12.00;

  - celelalte categorii de candidați: 13.12.2013, orele 10.00 - 12.00.

  15. Candidații au acces în sălile de susținere a testului grilă între orele 08.30 și 08.45, pe baza tabelelor aflate la responsabilii de săli și afișate la intrare și a actului de identitate (B.I., C.l. sau pașaport), aflat în termen de valabilitate.

  Candidații sunt așezați în sală în ordine alfabetică, conform tabelului, astfel încât între doi candidați să rămână cel puțin un loc liber.

  Candidații care nu se află în sălile de examen în momentul distribuirii testelor grilă și a grilelor de răspuns pierd dreptul de participare la examen.

  în sălile de examen sunt interzise discuțiile între candidați, consultarea oricărui fel de material, copierea și utilizarea telefoanelor mobile. Candidații care încalcă aceste reguli sunt eliminați din examen, fapt ce se consemnează în procesul verbal și se informează operativ președintele comisiei locale de examen.

  16. în ziua de examen la ora 10.00, se distribuie fiecărui candidat un test - grilă și o grilă de răspuns. Un candidat poate schimba o singură dată grila de răspuns.

  Din momentul primirii testelor - grilă și grilelor de răspuns, candidații nu pot părăsi sala de examen decât după 30 de minute și numai după predarea grilei de răspuns. Pentru necesități fiziologice candidații pot părăsi sala de examen numai însoțiți de un supraveghetor, iar timpul absenței din sală nu prelungește durata probei pentru candidații respectivi.

  Pentru completarea datelor de identitate și a grilelor de răspuns candidații folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră. Orice altă culoare decât cea albastră este interzisă, fiind considerată semn distinctiv.

  17. După expirarea timpului, candidații predau responsabilului de sală, pe bază de semnătură, grilele de răspuns și așteaptă în sală corectarea grilei. Testul - grilă rămâne în posesia candidaților, cu excepția celor care, din orice motiv, părăsesc sala de examen în primele 30 de minute de examen.

  18. Corectarea grilelor de răspuns se face de către responsabilul de sală, cu ajutorul grilei de corectură, în prezența candidatului și a încă 2 candidați din sala respectivă.

  Răspunsurile necompletate pe grila de răspuns se taie cu roșu.

  Se suprapune grila de corectură cu grila de răspuns și se numără întrebările care au răspunsuri corecte. Fiecare întrebare cu răspuns corect se notează cu un punct.

  Punctajul final al fiecărei grile de răspuns este egal cu suma întrebărilor cu răspuns corect. Punctajul maxim este de 100 de puncte, corespunzător notei 10.

  Pe fiecare grilă de răspuns se trece punctajul final obținut și se semnează de candidat și de cei 2 candidați care au asistat la corectare. Candidatul semnează și în catalogul probei din sala respectivă.

  19. Candidații pot să conteste rezultatul testului - grilă în termen de 24 de ore de la data comunicării punctajului obținut. Contestația se soluționează de comisia locală de examen, în termen de 48 de ore de la data expirării termenului de depunere a acestora. Contestațiile cu privire la corectitudinea întrebărilor se transmit comisiei centrale și se soluționează în termen de 48 de ore.


  nou

  In atentia participantilor la Examenul de Grad Principal Sesiunea 2013

  Examenul de grad principal sesiunea 2013 va avea loc in zilele:

  -asistenții medicali generaliști: 12.12.2013, orele 10.00-12.00;

  -celelalte specialitati: 13.12.2013, orele 10.00-12.00.

  Candidatii se vor prezenta la Scoala Postliceala Sanitara Christiana (vis-à-vis de Spitalul Judetean de Urgenta Slatina), accesul in salile de sustinere a testului grila se face intre orele 8:30-8:45 pe baza actului de identitate (B.I., C.I., pasaport), aflat in termen de valabilitate.

  Important!!!

  CANDIDATII CARE NU SE AFLA IN SALILE DE EXAMINARE IN MOMENTUL DISTRIBUIRII TESTELOR GRILA PIERD DREPTUL DE A PARTICIPA LA EXAMEN !


  nou

  pdf document    word document   

  Anunt Important !

  MODIFICARE METODOLOGIE GRAD PRINCIPAL 2013

  Ministerul Sanatatii a facut noi precizari cu privire la desfasurarea gradului principal sesiunea 2013, metodologia de grad principal a fost modificată prin Ordinul 1200/2013 dupa cum urmeaza:

  1. Art. 1 prin care se modifica art. 13. b) se interpreteaza, in sensul ca se ia in calcul la vechimea in specialitate si perioada de crestere si ingrijire copil, conform OUG 124/2011.

  Concediul de creștere a copilului este recunoscut ca vechime integrală numai celor care s-au aflat, în perioada 1 ianuarie 2012 - 29 noiembrie 2013 (ultima zi de înscriere la examenul de grad principal), în această situație.

  2. Art. 2 care se completeaza cu 13 b'

  Prin Referatul MS nr. EN 10395/2013, conducerea Ministerului Sanatatii a aprobat o derogare la conditia de vechime de pana la 3 luni.

  În consecință, la examen se pot înscrie candidații care au cinci ani la sfârșitul lunii februarie 2014.


  nou

  Calendarul desfășurării și susținerii examenului de grad principal 2013:

  1) Nominalizarea de către ministrul sănătății a comisiei centrale de examen: 21.10.2013;

  2) Publicarea anunțului de examen în săptămânalul „Viața Medicală": 01.11.2013;

  3) Avizarea comisiilor locale de examen de către președintele comisiei centrale de examen: 08.11.2013;

  4) Instruirea președinților comisiilor locale de examen: 11.11.2013;

  5) Inscrierea candidatilor, in perioada 18- 29.11.2013, în zilele lucrătoare (la sediul filialelor județene/municipiul București ale OAMGMAMR);

  6) Studierea dosarelor, validarea acestora, depunerea și soluționarea eventualelor contestații: 02- 06.12.2013;

  7) Elaborarea testelor- grilă de verificare a cunoștințelor: 09.12.2013 ;

  8) Susținerea de către candidați a testului-grilă:

  - asistenții medicali generaliști: 12.12.2013, orele 10.00 - 12.00;

  - celelalte categorii de candidați: 13.12.2013, orele 10.00 - 12.00.

  nou

  pdf document    word document   

  Anunț Grad Principal 2013

  NORME DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A EXAMENULUI DE GRAD PRINCIPAL 2013

  APROBATE PRIN ORDINUL NR. 1092/20.09.2013

  Înscrierea candidaților și modalitățile de plată a taxei de participare la examen

  Art. 13 - La examenul de grad principal se pot înscrie candidații care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

  a) sunt absolvenți cu diplomă de absolvire/licență sau echivalentă, a uneia din următoarele categorii de instituții de învățământ:

  - școală postliceală sanitară;

  - liceu sanitar;

  - colegiu medical universitar;

  - facultate de asistență medicală/moașe;

  b) îndeplinesc, până la data înscrierii la examen, cel puțin 5 ani vechime în specialitatea înscrisă pe diplomă.

  c) au achitat suma de participare la examen (120 lei).

  Art. 14 -La înscriere, candidatul va depune un dosar cu șină, care va conține următoarele documente:

  a) cerere de înscriere cu datele de contact;

  b) copia actului de identitate;

  c) copia diplomei de absolvire/licență sau echivalente a uneia din instituțiile prevăzute la art. 13 lit. a). La înscriere candidatul prezintă actele de studii în original, urmând ca persoana care primește documentele să certifice „în conformitate cu originalul" pe copiile de pe actele de studii aflate la dosar;

  d) copia atestatului de echivalare, după caz;

  e) adeverință de vechime, din care să reiasă vechimea de 5 ani la data înscrierii la examen, în specialitatea în care a fost încadrat și a lucrat conform documentelor de studii, indiferent de nivelul acestora, eliberată de unitatea sanitară în care este încadrat candidatul, sau după caz, copie legalizată și traducere legalizată după documente care atestă exercitarea legală a profesiei in alt stat;

  f) copia actelor de schimbare a numelui, după caz;

  g) dovada plății sumei de participare la examen.

  Art. 15. - (1) Dosarele de înscriere se depun la sediul filialelor judetene / mun Bucuresti ale O.A.M.G.M.A.M.R , în termenul stabilit prin publicația de examen.

  (2) Comisia locală de examen, în termen de 3 zile lucrătoare de la data finalizării înscrierilor, analizează actele depuse și stabilește pentru fiecare rezultatul „Admis" sau „Respins ".

  (3) Lista candidaților declarați admiși la înscriere se afișează la sediul filialelor judetene și a municipiului
  București ale O.A.M.G.M.AM.R.

  (4) Candidații au dreptul să conteste rezultatul analizei dosarelor, în termen de 24 de ore de la data afișării. Contestația se rezolvă de comisia centrală de examen în timp de 48 de ore de la data expirării termenului de depunere a acestora.

  ORDIN

  Nr. 1091 din 20 septembrie 2013

  privind stabilirea cuantumului taxei și modalitatea de plată a acesteia pentru participarea la examenul de grad principal pentru asistenții medicali generaliști, moașe și asistenți medicali -sesiunea 2013

  EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 596 din 24 septembrie 2013

  - Extras -

  ART. 1 Cuantumul taxei de participare la examenul de grad principal pentru asistenții medicali generaliști, moașe și asistenți medicali - sesiunea 2013, se stabilește în suma de 120 lei/participant. Taxa se va plăti după cum urmează:

  - 30%, respectiv suma de 36 lei, în contul IBAN nr. RO85TREZ7005003XXX000092, CUI - 4266456, DTMB
  (Direcția de Trezorerie a Municipiului București), beneficiar Ministerul Sănătății, str. Cristian Popișteanu nr. 1 - 3, sectorul 1, București, cod 010024.

  - 70%, respectiv suma de 84 lei, în contul RO49UGBI0000362008983RON, Garanti Bank, beneficiar Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR).

  (urmariti site-ul nostru pentru a afla data si locatia unde, se va desfasura examenul de grad principal, informatii suplimentare la tel: 0249/41.85.10 , e-mail: oammr_olt@yahoo.com)

  Bibliografii pe specialitati:


   1.Tematică Specializare As. Medico-Social  pdf document
   2.Tematică Specializare As. Igienist de Cabinet Stomatologic  pdf document
   3.Tematică Specializare As. Medical Generalist  pdf document
   4.Tematică Specializare As. Medical Stomatologie  pdf document
   5.Tematică Specializare As. Medical Balneo-Fizioterapie  pdf document
   6.Tematică Specializare As. Medical Farmacie pdf document
   7.Tematică Specializare As. Medical Igiena si Sanatate Publica pdf document
   8.Tematică Specializare As. Medical de Laborator pdf document
   9.Tematică Specializare As. Medical Moase Obstetrica-Ginecologie pdf document
  10.Tematică Specializare As. Medical Nutritie�Dietetica  pdf document
  11.Tematică Specializare As. Medical Radiologie-Imagistica Medicala pdf document  pdf document    word document    vs. imprimare

  Nr. EN 8298/22.08.2013

  A N U N Ț

  Privind organizarea și desfășurarea examenului pentru obținerea specializărilor Balneo-fizioterapie, Laborator și Radiologie-imagistică medicală

  1. Ministerul Sănătății organizează, prin Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București, în perioada 08 - 22 octombrie 2013, examen pentru obținerea specializărilor Balneo-fizioterapie, Laborator și Radiologie-imagistică medicală.

  2. Examenul pentru obținerea specializării se organizează și desfășoară de către o comisie centrală și 17 comisii locale de examen, în următoarele centre universitare de pregătire, pe specializări, astfel:

  a) București:

  - Balneo-fizioterapie;

  - Laborator;

  - Radiologie-imagistică medicală;

  b) Cluj - Napoca:

  - Laborator;

  - Radiologie-imagistică medicală;

  c) Craiova:

  - Laborator;

  - Radiologie-imagistică medicală;

  d) Galați:

  - Laborator;

  - Radiologie-imagistică medicală;

  e) Iași:

  - Balneo-fizioterapie;

  - Radiologie-imagistică medicală;

  f) Sibiu:

  - Balneo-fizioterapie;

  - Laborator;

  - Radiologie-imagistică medicală;

  g) Târgu Mureș:

  - Radiologie-imagistică medicală;

  h) Timișoara:

  - Laborator;

  - Radiologie-imagistică medicală;

  3 . Examenul pentru obținerea specializării cuprinde:

  a) probă practică;

  b) probă scrisă.

  4. Pentru a fi declarați „PROMOVAT" candidații trebuie să obțină la fiecare probă de evaluare minimum nota 6,00.

  5. La examenul pentru obținerea specializării se pot înscrie candidații care îndeplinesc, cumulativ, următoarele criterii:

  a) sunt absolvenți ai programului de specializare organizat de Ministerul Sănătății;

  b) sunt încadrați, în unitățile sanitare publice și private, pe posturi în specialitățile respective;

  c) au achitat taxa de participare la examen.

  6. înscrierile la examen se fac, în perioada 23.09 - 04.10.2013, zilnic, între orele 10.00 și 14.00, pentru toate specializările, la sediile filialelor județene ale Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor, Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR) din Cluj, Dolj, Galați, Iași, Sibiu, Mureș, Timiș, pentru comisiile locale de examen din reședința județului respectiv, și la sediul Școlii Naționale de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București (SNSPMPDSB) din str. Bodești nr. 1, Sector 2 (lângă Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul Pantelimon"), pentru comisiile locale de examen din București.

  Dosarele de înscriere se predau pe bază de proces-verbal, pe specializări, în data de 07.10.2013, secretarilor comisiilor locale de examen.

  7. Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele documente:

  a) cererea de înscriere (model anexa nr. 1);

  b) copia actului de identitate;

  c) adeverința de absolvire a programului de pregătire pentru obținerea specializării, eliberată de responsabilul de program sau de SNSPMPDSB;

  d) chitanța de plată a taxei de participare la examen.

  8. Tematica și bibliografia pentru examenul de specializare sunt stabilite de responsabilul național al programului de specializare. După ce sunt avizate de Ministerul Sănătății și de OAMGMAMR, tematica și bibliografia sunt publicate, cu cel puțin 60 de zile înainte de data începerii examenului de specializare, pe site-urile Ministerului Sănătății, SNSPMPDSB și al OAMGMAMR.

  9. Cuantumul taxei de participare la examen este de 200 lei/candidat. Candidații depun această sumă în contul Școlii Naționale de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București, CIF 26328134, Cont IBAN : RO57TREZ7025025XXX011206, deschis la Trezoreria Sector 2, cod cont 5025, str. Vaselor nr. 31, Sector 2, cod poștal 021253

  10. Comisiile locale de examen, în perioada 08 - 11.10.2013, studiază dosarele depuse și stabilesc pentru fiecare rezultatul prin înscrierea mențiunii „ADMIS" sau „RESPINS".

  Rezultatul studierii dosarelor de înscriere se afișează la sediul comisiei locale de examen. Candidații au dreptul să conteste rezultatul studierii dosarelor, în termen de 24 de ore de la data afișării. Contestațiile se rezolvă de comisia locală de examen în timp de 48 de ore de la data expirării termenului de depunere a acestora.

  Examenul pentru obținerea specializării este continuat numai de candidații al căror dosar a fost declarat „ADMIS".

  11. Candidaților al căror dosar a fost declarat „RESPINS" li se returnează 75% din taxa de participare la examen, în termen de 60 de zile de la data la care a fost declarat „RESPINS".

  12. Proba practică se desfășoară potrivit celor menționate în tematica și bibliografia de examen și criteriilor stabilite de fiecare comisie locală de examen în funcție de specialitate (număr de subiecte, timp de executare, expunere etc.).

  Locul de desfășurare al probei practice este stabilit de președintele comisiei locale de examen, cu cel puțin 24 de ore înainte de începerea probei.

  Rezultatele obținute se anunță prin afișare la sediul comisiei locale de examen.

  Proba practică nu se contestă.

  13. Proba scrisă se desfășoară sub forma unui test-grilă de verificare a cunoștințelor, pentru fiecare specializare, elaborat de comisia centrală de examen.

  Locul de desfășurare al probei scrise este stabilit de președintele comisiei locale de examen, cu cel puțin 24 de ore înainte de începerea probei.

  Testul - grilă se desfășoară, simultan în toate centrele de examen, pe specializări, astfel:

  - Balneo-fizioterapie și Laborator: în data de 20 octombrie 2013, între orele 10,00 - 12,00;

  - Radiologie-imagistică medicală: în data de 28 octombrie 2013, între orele 10,00 - 12,00.

  14. Testul-grilă conține 50 de întrebări din tematica și bibliografia stabilite pentru examen.

  Fiecare întrebare are 3 variante de răspuns (a, b, c), din care:

  a) 20 din totalul întrebărilor au un singur răspuns corect din 3 și se notează fiecare răspuns corect cu 0,2 puncte; răspunsul corect se marchează prin umplerea cercului corespunzător literei respective, iar la umplerea a două sau 3 cercuri și/sau în cazul tăierii cu X a unui cerc umplut, întrebarea respectivă se notează cu 0 puncte.

  b) 30 din totalul întrebărilor au două răspunsuri corecte din 3 și se notează fiecare răspuns corect cu 0,1 puncte; răspunsurile corecte se marchează prin umplerea cercurilor corespunzătoare literelor respective, iar la umplerea a 3 cercuri și/sau în cazul tăierii cu X a unui cerc umplut, întrebarea respectivă se notează cu 0 puncte.

  15. Candidații au acces în sălile de susținere a testului-grilă înainte cu 30 de minute de deschiderea plicurilor cu teste, dar nu cu mai puțin de 15 minute, pe baza tabelelor aflate la responsabilul de sală și afișate la intrare și a actului de identitate.

  Candidații care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului cu testele-grilă pierd dreptul de participare la examen.

  în sălile de examen este interzisă utilizarea telefoanelor mobile.

  16. La ora înscrisă pe plic responsabilul de sală deschide plicul cu teste-grilă în fața tuturor candidaților, le distribuie fiecărui candidat și stabilește ora de începere și de finalizare a probei. De asemenea, distribuie fiecărui candidat câte o grilă de răspuns.

  Din momentul deschiderii plicului cu teste-grilă, candidații nu pot părăsi sala de examen decât după 30 de minute și numai după predarea lucrării. Pentru necesități fiziologice candidații pot părăsi sala de examen numai însoțiți de un supraveghetor, iar timpul absenței din sală nu prelungește durata probei pentru candidații respectivi.

  Pentru rezolvarea testului-grilă candidații folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră. Orice altă culoare decât cea albastră este interzisă, fiind considerată semn distinctiv.

  17. După expirarea timpului de lucru, testele-grilă și grilele de răspuns ale candidaților se preiau de responsabilul de sală, sub semnătură.

  După predarea tuturor testelor-grilă și a grilelor de răspuns de către candidați, responsabilul de sală desigilează plicul cu grila de corectură și începe evaluarea fiecărei grile de răspuns.

  Fiecare grilă de răspuns este evaluată de responsabilul de sală, în prezența titularului, conform grilei de corectură. Punctajul maxim este de 10 puncte, corespunzător notei 10. După trecerea notei, responsabilul de sală și candidatul respectiv semnează pe grila de răspuns.

  18. Candidații pot să conteste rezultatul testului-grilă în termen de două ore de la data afișării rezultatelor. Contestația se soluționează de comisia centrală de examen, în timp de 24 de ore de la data expirării termenului de depunere a acestora.

  19. Media finală a fiecărui candidat se calculează, cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor obținute la proba practică și proba scrisă.

  20. Candidaților declarați „PROMOVAT", în termen de maximum 3 luni de la data finalizării examenului pentru obținerea specializării li se eliberează certificatul de absolvire. Pentru această perioada, SNSPMPDSB eliberează absolvenților adeverințe din care să rezulte că au promovat examenul, sesiunea, specializarea și perioada de valabilitate a adeverinței.

  pdf document    word document   

  Anexa nr. 1

  ȘCOALA NAȚIONALĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ, MANAGEMENT ȘI

  PERFECȚIONARE îN DOMENIUL SANITAR BUCUREȘTI

  Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București, potrivit notificării nr. 6519, în conformitate cu Legea nr. 677/2001, în scopul participării la programele de dezvoltare profesională, în scop statistic, de cercetare științifică. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă, semnată și datată, trimisă pe adresa instituției.

  Comisia locală de examen _______________________

  (centrul universitar de examen)

  Specializarea ___________________________________

  CERERE DE îNSCRIERE

  Subsemnatul/a ……………………………………………………………………………….………………..………..………. ,

  (numele și prenumele)

  domiciliat/ă în localitatea ………………..………………………………, str. …………..……………………..………………… ,

  nr. ….… , bl. ….... , sc. ….… , et. ….… , ap. …..… , sectorul/județul ………………………………..….……..……… ,

  C.I./B.I. sr. …..…….… nr. ……….….…………………….. , CNP ……………………………………….…………………….……. ,

  solicit înscrierea la examenul organizat în perioada 08 - 22.10.2013 pentru obținerea

  specializării ………………………………………………………………………… .

  Menționez că am luat la cunoștință de prevederile Normelor de organizare și desfășurare a programelor de pregătire pentru obținerea specializărilor în domenii complementare specialității de bază de către asistenții medicali generaliști și asistenții medicali de pediatrie, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 613 din 09.05.2013 .

  ……………..……………..………. …….………..……..………..

  (semnătura) (data)  Tematică și Bibliografie Specializare


   1.Tematică Specializare Balneo-Fizioterapie  pdf document
   2.Tematică Specializare Laborator  pdf document
   3.Tematică Specializare Radiologie, Imagistică Medicală pdf document


  subsol
 • DISCLAIMER !!!
  După cunoștința noastră, datele prezentate în aceste pagini deși sunt corecte, au doar un caracter orientativ.
  Cu toate acestea, nu ne asumăm nici o răspundere ori responsabilitate în ceea ce le privește. oamgmamrolt.ro nu poate fi facut răspunzator pentru
  nici o daună, accident sau pierdere legată de sau aparută ca urmare a incorectitudinii datelor prezentate în aceste pagini.

  Termeni și condiții   |   Prelucrarea datelor cu caracter personal   |  Politica de confidențialitate   |  Despre cookie-uri   |  Contact