ORDINUL ASISTENȚILOR MEDICALI GENERALIȘTI,
MOAȘELOR ȘI ASISTENȚILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA
FILIALA OLT

logo_oamgmamr asistenta

Click pe   »» foto ««    pentru galeria de imagini

 

 ANUNŢ

Stimați colegi,

         Asistenții medicali generalişti, moaşele şi asistenții medicali, care au promovat examenul de grad principal în sesiunea octombrie 2019, îşi pot ridica Certificatele de grad principal de la sediul filialei Olt din Slatina, strada Crişan nr. 9-11.

Certificatele de grad principal se eliberează titularilor în baza cărții de identitate.

                                                                       Articol Postat în 28 Noiembrie de către 

ANUNŢ

 

       

Acte necesare pentru obținerea AVIZULUI  ANUAL PENTRU AUTORIZAREA  EXERCITĂRII PROFESIEI 2020
          Eliberarea avizelor începe cu data de 02.12.2019
          Programul de depunere a documentației  8:30-15:30 
 • Cerere (Descarca AICI)
 • Certificatul de membru (original)
 • CI/BI (COPIE)
 • Extras din REVISAL din care să reiasă funcția și salariul de bază, semnat și ștampilat;
 • Polița de asigurare de raspundere civila pentru greseli în activitatea profesională valabilă pentru PERIOADA 01.01.20120-31.12.2020 (original+copie) ,
 • Asistenții medicali PENSIONARI care iși continuă activitatea vor depune și certificat medical vizat de medicul de familie și medicul psihiatru
 • În cazul întreruperilor în activitate sau oricăror alte modificări de nume, stare civilă etc - acte justificative
 • Cotizația 1% / luna din salariul de bază (pentru membrii cărora nu li se vireaza lunar de către angajator).
 • PLATA COTIZAŢIEI  SE  FACE LA SEDIUL FILIALEI  DOAR CU CARD BANCAR(în cazul în care membrul cotizant nu dispune de un card bancar se eliberează foaie de plată pentru depunerea taxei în contul organizației profesionale)
         Pentru  informații suplimentare telefon: 0249418510 / email: oammr_olt@yahoo.com

                                                                     Articol Postat în 25 Noiembrie de către 

 

ANUNȚ IMPORTANT ! ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI LA EXAMENUL DE GRAD PRINCIPAL SESIUNEA 2019


 

În urma studierii dosarelor și a validării acestora de către Comisia locală de examen de grad principal 2019, s-au întocmit listele candidaților declarați "Admis" și "Respins" care au depus dosarele pentru înscrierea la examenul de grad principal.
          Listele sunt afișate și pot fi consultate la sediul O.A.M.G.M.A.M.R. Filiala Olt.

Examenul pentru grad principal se va desfăşura în zilele de:

 • 24.10.2019– examen – asistenţi medicali generalişti, surori medicale, oficianţi medicali;
 • 25.10.2019 – examen – asistenţi medicali – alte specializări, altele decât asistenţi medicali generalişti;

 la SCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ CHRISTIANA str. Primăverii  Nr.18C, Slatina (în clădirea cu CEZ)

Candidații au acces în sălile de susținere a testului grilă între orele 08.30 si 08.45, pe baza tabelelor aflate la responsabilii de săli și afișate la intrare și a actului de identitate (B.I., C.I. sau pașaport), aflat în termen de valabilitate.

Candidații care nu se află în sălile de examen în momentul distribuirii testelor grilă și a grilelor de răspuns pierd dreptul de participare la examen.

 

 

ANUNŢ

ZIUA MONDIALĂ A SĂNĂTĂŢII- 7 APRILIE

 

         În fiecare an, data de 7 aprilie marchează Ziua Mondială a Sănătății, zi în care se aniversează fondarea Organizației Mondiale a Sănătății în anul 1948. Totodată, 7 aprilie reprezintă ziua în care, în întreaga lume, specialiștii din domeniul medical se concentrează asupra problemelor majore de sănătate publică la nivel global.
          Tema dezbătută anul acesta 2019 este ''Universal health coverage: everyone, everywhere" ( "Acoperire universală de sănătate: (pentru) toată lumea, (de) peste tot") iar sloganul este "Sănătate pentru toți!" și are ca scop general conștientizarea tuturor oamenilor și popoarelor în ansamblu, precum și a factorilor decizionali guvernamentali, a corpurilor profesionale din domeniul sănătății și a societății civile asupra importanței pe care sănătatea o are pentru viața fiecărui individ și pentru societate.
          Cu această ocazie, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România- Filiala Olt, va organiza la nivelul județului Olt, simpozioane cu teme medicale în urma cărora asistenții medicali vor obține ore de educație medicală continuă. Planificarea manifestărilor va fi publicată online, participarea fiind deschisă tuturor membrilor activi din județul Olt.

 

 

Au sosit certificatele de grad principal, sesiunea 2018.

Certificatele de grad principal se eliberează titularului, pe baza actului de identitate în termen de valabilitate.

Documentele pot fi ridicate de la sediul OAMGMAMR Olt  până la 1 martie 2019.

Toți cei care au promovat examenul au obținut 10 credite EMC.

 

 

 

Generalitați Olt


Nr. de locuitori Municipiul Slatina : 77.177
Județul Olt : 468.931

Nr. de Cabinete Particulare Slatina : 49 + 30 stomatologie
Județul Olt : 64 + 61 stomatologie

Nr. de Farmacii Slatina : 33
Județul Olt : 75

Nr. de Cabinete Medicale Individuale în contract cu C.A.S Olt : 24
Județul Olt : 241

Unități Sanitare din județul Olt

- Spitalul Județean de Urgență Slatina : 906 asistenți
- Spitalul Municipal Caracal : 315 asistenți
- Spitalul Orășenesc Corabia : 101 asistenți
- Spitalul Orășenesc Balș : 75 asistenți
- Sectie externa a Spitalului Judetean de Urgenta Slatina : 77 asistenti
- Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu-Greci : 26 asistenți
- Serviciul Județean de Ambulamță : 145 asistenți
- Centre Medico-Sociale Caracal și Corabia
- Asistență Comunitară : 60 asistenți
- C.M.I-uri în contract C.A.S. Olt : 245 asistenți


Prezentare generală


   Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor si Asistenților Medicali din România este organizat conform O.U.G. 144 / 2008, act care transpune prevederile Directivei 2005/36/CE cu referire la stabilirea profesiilor de asistent medical generalist și de moașă și funcționează ca organizație profesională, cu personalitate juridica, neguvernamentală, de interes public, apolitică, fără scop patrimonial, cu responsabilități delegate de autoritatea de stat, având ca obiect de activitate controlul și supravegherea exercitării profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și, respectiv, a profesiei de asistent medical, ca profesii liberale de practica publică autorizate.


Istoric


   În 1994, Colegiul Asistenților Medicali din România a avut inițiativa elaborării unei legi a asistenților medicali din România.

    C.A.R. a întocmit și prezentat Ministerului Sănătății proiectul unei asemenea legi, iar după 7 ani, acesta a fost aprobat ca Legea 461/2001. În același timp, titulatura organizației a fost modificată din Colegiul Asistenților Medicali din România în Ordinul Asistenților Medicali din România (OAMR). Legea nr. 461 s-a intitulat "Legea privind exercitarea profesiei de asistent medical, înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Asisțenților Medicali din România".

   Începerea negocierilor privind aderarea României la Uniunea Europeană a impus insă alinierea legislației românești la cea europeană în toate domeniile de activitate, inclusiv în privința legislației care reglementează activitatea asistenților medicali si a moașelor din România.

   Aceasta cerință a determinat modificarea Legii 461/2001, după norme europene. Proiectul de lege a fost elaborat în cadrul Grupului PHARE RO a fost adoptat de Parlamentul României în 30 iunie 2004 ca Legea 307/2004, privind exercitarea profesiei de asistent medical și moașă, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali și Moașelor din România (OAMMR).

   Una dintre cele mai importante reglementari prevazute în Legea 307/2004 se referă la autonomia profesiei de asistent medical și moașă. Prin Legea 307/2004 pregătirea continuă a asistenților medicali și a moașelor nu mai este o optiune personală ci "asistentii medicali și moașele sunt obligați să efectueze cursuri de pregatire si alte forme de educație continuă creditate". Pentru obținerea acestor credite, OAMMR a inițiat și demarat de la sfârșitul anului 2003 Programul Național de Educație Medicală Continuă care reglementează manifestările stiințifice pentru care se acordă credite, precum si modalitatea de creditare.

   OAMMR devine organizație "de interes public" și beneficiază de "autonomie instituțională". Organizația are rolul nu doar de supraveghere a exercitarii profesiei ci și de control în cazul membrilor cu drept de liberă practică, asistenți medicali și moașe. Statutul OAMMR prevede în mod explicit atribuțiile președinților, vicepreședinților, secretarilor de filiale și ale celor aleși la nivel național.

   Din noiembrie 2008, conform Ordonanței de Urgență 144/2008 care abrogă Legea nr. 307/2004, Ordinul Asistenților Medicali Generalisti, Moașelor și Asistenților Medicali din România se organizează și funcționează ca organizație profesională, cu personalitate juridică, neguvernamentală, de interes public, apolitică, fără scop patrimonial, cu responsabilitați delegate de autoritatea de stat, având ca obiect de activitate autorizarea, controlul și supravegherea exercitarii profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașa și, respectiv, a profesiei de asistent medical, ca profesii liberale de practică publică autorizate.

subsol
DISCLAIMER !!!
După cunoștința noastră, datele prezentate în aceste pagini deși sunt corecte, au doar un caracter orientativ.
Cu toate acestea, nu ne asumăm nici o răspundere ori responsabilitate în ceea ce le privește. oamgmamrolt.ro nu poate fi facut răspunzator pentru
nici o daună, accident sau pierdere legată de sau aparută ca urmare a incorectitudinii datelor prezentate în aceste pagini.

Termeni și condiții   |   Prelucrarea datelor cu caracter personal   |  Politica de confidențialitate   |  Despre cookie-uri   |  Contact